top of page
phone_article_edited.jpg

A personalized digital intervention to battle high blood pressure

By motivating and reminding people to take their medication, based on one’s own needs and behavior, researchers at Halmstad University strive to improve medication adherence among patients with hypertension.

Screenshot_2020-04-07_15-28-09_edited.jp

Mentorn ger vind i seglen

Att ha tillgång till en mentor betyder mycket – inte minst som ny företagare. Mentorn kan fungera som både rådgivare, stöd och inspiratör. Tack vare Almis uppskattade mentorprogram har nyföretagaren Anita Pinheiro Sant'Anna, Halmstad, sammanförts med entreprenören och erfarna företagsledaren Elisabeth Liljensten, vd och grundare till medicin-teknikbolaget Devicia

Screenshot_2020-04-07_15-32-36.png

Anita’s company wants to forge the link between researchers and facts

Researchers constantly need to collect and analyse statistics and data. This requires tools that are often developed specifically for each project, at great expense. Former Halmstad University researcher Anita Sant’Anna has, together with her companion Axel Wolf, started a company to develop a tool to make this both easier and cheaper, avoiding the need to send large amounts of valuable and sensitive data to Apple or Google or any of the other global giants.

Screenshot_2020-04-07_15-32-36.png

Anitas företag vill vara länken mellan forskare och fakta

Forskare behöver ofta samla in och analysera statistik och data. För detta krävs verktyg som många gånger – för stora pengar – utvecklas specifikt för varje projekt. Det företag som Anita Sant'Anna, tidigare forskare vid Högskolan i Halmstad, och hennes kompanjon Axel Wolf startat utvecklar ett verktyg som ska göra detta både lättare och billigare, utan att mängder av värdefull och känslig data måste skickas till Apple, Google eller någon av de andra globala giganterna.

Image by Malte Wingen

Human Centered Machine Learning

Episode 10: AI in Healthcare with Anita Sant’Anna

Healthcare is undergoing big changes on many fronts. One of the drivers for change is the race for health data and the many applications of data-driven services in all parts of the healthcare ecosystem. Anita Sant’Anna – PhD and consultant with over 12 years of research experience in signal and data analysis for health care applications – talks about some issues related to data collection and what human-centered design can bring to the healthcare sector.

Anita_HINT.png

I Halmstad utvecklas framtidens vård med AI

Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har fokus på artificiell intelligens. Syftet är att utveckla nya produkter och tjänster som kan ta hälsovård, sjukvård och omsorg in i framtiden.

Anita SantAnna - 20171130 - joachimbrink

Ingenjör med en passion för hälsa

Egentligen ville Anita Sant’Anna bli läkare. Efter ett tag av velande valde hon ändå ingenjörsutbildningen i elektroteknik. I dag har hon lyckats kombinera båda sina intressen. Hennes forskning om hälsoteknik handlar om att förbättra patienters hälsa, i tätt samarbete med företag, sjukhus och patienter.

Screenshot from 2019-01-30 16-22-09.png

Anita Pinheiro Sant'Anna: AI and digital tools to support self-management

Detta seminarium är det sjunde seminariet i Tema hälsoinnovations seminarieserie som belyser samhällets hälsoutmaningar ur ett forskningsperspektiv.

Samspel-460x200_edited.jpg

Saliven ger koll på fertiliteten

Forskaren Anita Sant’Anna tror på att mäta, inte gissa. Så i stället för att lyssna på allmänt goda råd om exempelvis kost och motionsvanor, driver hon ett forskningsprojekt där ett enkelt salivprov ska kunna vägleda kvinnor som vill ha koll på sin fertilitet.

tile_vimeo.png

Anita Pinheiro Sant’Anna – forskare

Anita Pinheiro Sant’Anna, jobbar som forskare och gjorde sitt avhandlingsarbete vid Högskolan i Halmstad. Är du också intresserad av en karriär som forskare efter dina studier?
Högskolan i Halmstad har forskarutbildningsrättigheter inom områdena informationsteknologi och innovationsvetenskap.

120413-externt-Anita-Sant-Anna.jpg

Mätningar av rörelseförmåga förbättrar patienters rehabilitering

I dag lägger Anita Pinheiro Sant'Anna fram sin doktorsavhandling på Högskolan i Halmstad. Hon är den andra egna doktorn som Högskolan i Halmstad examinerar i egen regi.

bottom of page